پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی ماهی بزرگ تنگ کوچک چیست

استراتژی ماهی بزرگ ،تنگ کوچک (جدیدترین شیوه موفقیت در هر رقابتی)

** هشدار ** این مقاله ممکن است با فرضیات شما از زندگی در تضاد باشد، برای این منظور این مقاله را با ذهن باز بخوانید و یا از خواندن آن صرف نظر کنید.   متاسفانه، تحصیل در بهترین دانشگاه ها، کار کردن در شرکت ها بزرگی با نام و نشان مطرح؛ …