پست‌های مرتبط با این برچسب

.اشتباهات مالی که باعث ثروتمند شدنمان نمیشود

تنها اشتباه بزرگ مالی که 95% مردم مرتکب میشوند و چند ابزار قدرتمند برای پیوستن به جمع 5%

آیا میدانید افراد حرفه ای با افراد غیر حرفه ای چه تفاوتی دارند؟ هیچ تفاوتی ندارند، فقط افراد حرفه ای کمتر اشتباه میکنند... اما به اشتباه تصور میکنیم آنها افراد با استعداد، خاص و یا نابغه هستند. شما هم میتوانید حرفه ای باشید. در دنیای…