مرور برچسب

افراد فوق العاده موفق

راز آن 2 درصد افراد فوق العاده موفق در کارگاه نجاری که استاد ذن بود

راز آن 2 درصد افراد فوق العاده موفق در کارگاه نجاری که استاد ذن بود   استاد ذن بزرگی بود که کار نجاری میکرد. میز و صندلی هایی که می ساخت کیفیت و ظرافت خیره کننده ای داشت و غیرممکن بود کسی به آثاری که می ساخت خیره شود و حس گیرایی آن…