مرور برچسب

افراد قدرتمند با روابط اجتماعی خوب

برگه تقلب برای پیروزی در روابط اجتماعی (همیشه حرفه ای ترین فرد در جمع باشید)

اگر واقع بین باشیم، هیچکدام مان واقعا در آزمون روابط اجتماعی نمره بــیست نخواهیم گرفت. با اینکه دوست داریم محبوب باشیم و بتوانیم اجتماعی باشیم و روابط جدید ایجاد کنیم، اما وقتی نوبت به عمل میرسد احساس میکنیم میخواهیم کاری انجام دهیم اما…