مرور برچسب

جذب فرصت ها

شکارچی فرصت ها باشید (چطور هیچ فرصت موفقیت و پیشرفتی را در زندگی از دست ندهیم؟)

تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که فکر می کنید کاری را تا به آخر انجام داده اید، اما تنها به واسطه چک نکردن نهایی آن، همه چیز را از دست داده باشید؟ این، یکی از آفت های بزرگ موفقیت است؛ چیزی که در این مقاله درباره اش قصد…