مرور برچسب

جلب توجه و اقناع عمومی

چطور طوفان به پا کنید و تمام توجه ها را جلب کنید (تا محصول، شخصیت یا صحبت های تان را بتوانید…

شما یک محصول شگفت انگیز تولید کردید؛ اما هیچکس از شما خرید نمیکند... شما یک شخصیت فوق العاده خوب دارید؛ اما دوستان کمی دارید... شما تعجب میکند... چون دیگران با محصول بد، فروش خوبی دارند و با شخصیت بد، طرفداران زیادی ! آیا مشکل از…