مرور برچسب

جملاتی از بیل گیتس

هفت اصل مهم بیل گیتس

7 اصل مهم بیل گیتس برای دانش آموزان بیل گیتس، رئیس مایکروسافت، در یک سخنرانی در یکی از دبیرستان‌های آمریکا، خطاب به دانش‌آموزان گفت: در دبیرستان خیلی چیزها را به دانش‌آموزان نمی‌آموزند. او هفت اصل مهم را که دانش‌آموزان در دبیرستان فرا…