مرور برچسب

جملاتی که زندگی آدم رو دگرگون میکنه

10 جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

سخت ترین افرادِ دنیا نیز به انگیزه نیاز دارند... مهم نیست چقدر قوی، شجاع و امیدوار باشید، به انگیزه نیاز دارید. انگیزه در واقع، همان "چرا باید سختی را تحمل کنم؟" تان است... اگر جوابی برای آن داشته باشید، هیچ شرایطی سخت نخواهد آمد. اما…