مرور برچسب

جملات الهام بخش برای کارآفرین

21 جمله ی الهام بخش که قبل از مرگ باید بخوانید

زندگی و کسب و کار همیشه عالی و راحت و دلپسند نیست... بعضی وقت ها چنان بر سر دوراهی قرار میگیرد که فقط با الهام گرفتن میتونید کاری انجام بدید ! هیچکس نگفته کارآفرینی و ایجاد کسب و کار آسونه... هیچکس. اما شاید با یک انگیزش و الهام ساده…