مرور برچسب

جملات انگیزشی راجع به پیروزی

چطور در بازی مار و پله زندگی فقط از پله ها بالا برویم و برنده شویم؟

اگر تنها یک بازی از دوران کودکی یادمان باشد که خیلی شبیه با زندگی واقعی بود بدون شک بازی مار و پله اولین چیزی خواهد بود که تصور میکنیم... در ادامه میخوانید چرا ؟ موفقیت یک آرزوی همیشگی برای تمام انسان های روی کره خاکی است ولی ایا به این…