مرور برچسب

جملات خطرناک در مذاکره

جملاتی که مذاکره شما را با خاک یکسان میکند

جملات مرگبار در مذاکره جملاتی که مذاکره شما را با خاک یکسان میکند     جملاتی هستند که هر بار آنها را در یک مذاکره یا مراوده تجاری میشنویم صدایشان در گوشمان طنین خاصی دارند... یک جور چـراغ خـطــر را در مغزمان روشن می کنند. فرقی…