مرور برچسب

جملات زندگی

زندگی موفق و شاد در این 5 قدم بزرگ خلاصه می‌شود

زندگی موفق و شاد در عصر کنونی، تکنولوژی انسان را بیش از حد مشغول کرده؛ از این رو، افراد در این عصر از طریق فناوری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. آن‌ها موضوعات ساده‌ی زندگی را فراموش کرده‌اند و دیگر مانند بشر دوره‌های پیشین خوشحال…