مرور برچسب

جملات و دیالوگهای الهام بخش

10 جمله انگیزشی که باید هر روز به خودتان بگویید

سخت ترین افرادِ دنیا نیز به انگیزه نیاز دارند... مهم نیست چقدر قوی، شجاع و امیدوار باشید، به انگیزه نیاز دارید. انگیزه در واقع، همان "چرا باید سختی را تحمل کنم؟" تان است... اگر جوابی برای آن داشته باشید، هیچ شرایطی سخت نخواهد آمد. اما…