مرور برچسب

جمله به صورت عکسنوشته

10 جمله تکان دهنده ای که زندگی تان را برای همیشه تغییر میدهند

جملات قصار از بزرگان زیاد شنیدیم، اما واقعا چند تا از آنها آنقدر تکان دهنده بودند که مسیر زندگی ما را تغییر دادند؟ در این نوشته، میخواهیم 10 تا از بهترین جملات از بزرگان دنیای موفقیت، کسب و کار و روشنفکران را با هم دیگر مرور کنیم که به…