مرور برچسب

جک ولش و شیوه مدیریتش

درس های پیروزی از جک ولش ملقب به بمب نوترونی جنرال الکتریک

آیا شما میتوانید ارزش خالص شرکتی که مدیریتش را بر عهده دارید 400% کنید؟ او این کار را کرد... جک ولش (Jack Welch) نامی آشنا و پرآوازه ای در بین مدیران آمریکایی است. در سال 1935 متولد شد. در دانشگاه مهندسی شیمی خواند و بین سال…