مرور برچسب

جک کنفلید

راه و روش مدیریت زمان از نظر جک کنفیلد و استفان کاوی

زمان مهم‌ترین دارایی ماست و حتما باید روش مدیریت زمان را یاد بگیریم ؛ چیزی که می‌رود و از کمان دررفته و دیگر به‌جای اولیه خودش برنمی‌گردد. زمان را می‌شود خرج کرد، سرمایه‌گذاری نمود و حتی هدر داد؛ اما نمی‌شود ذخیره‌اش کرد؛ ماهیت…