مرور برچسب

حرف شنوی

استراتژی هایی کاربردی برای متقاعد کردن دیگران و بدست آوردن آنچه که میخواهید

تاحالا دقت کردید : هرکاری که ما در زندگی مان انجام میدهیم و نتایجی که در زندگی مان میگیریم، حولِ قابلیت ما در متقاعد کردن و نفوذ ما بر دیگران می چرخد؟ هرچقدر بهتر و با قدرت بیشتری بتوانید دیگران را متقاعد کنید، به همان اندازه سریع تر به…