مرور برچسب

حرکت سریع

چطور هرچیزی را که گم میکنیم در 4 حرکت سریع پیدا کنیم

چطور هرچیزی را که گم میکنیم در 4 حرکت سریع پیدا کنیم این داستان واقعیت دارد! روزی آلبرت اینشتین فیزیکدان شهیر آلمانی در خیابان در حال قدم زدن و فکر کردن در مورد تئوری جدیدش یعنی تئوری نسبیت عام بود که متوجه شد شب شده است و باید به خانه…