مرور برچسب

حفره های ذهنی

چاله های عجیب ذهن – چرا پس از مدتی سخت تلاش کردن، دلسرد میشوید؟

چاله های ذهن نور پدیده ای فوق العاده شگفت انگیز است. با سرعتی حدود 300000000 متر بر ثانیه حرکت میکند و ساختاری هم ذره ای و هم موجی دارد، یعنی ساختار ذره ای و موجی آن باعث میشود از منافذ پارچه و کاغذ هم عبور کند در حالی که هیچ جرمی…