مرور برچسب

حفظ انگیزه بعد از شکست

4 تکنیک ساده برای تبدیل شکست به انگیزه قدرتمند

شکست آزمون سنجش اشتیاق است... تنها افرادی میتوانند به موفقیت دست پیدا کنند که بتوانند در این آزمون نمره قبولی بیاورند. اما هرکسی نمیتواند شکست را بپذیرد و مجددا تلاش کند. چیزی عجیب با هضم دشوار در دل شکست وجود دارد که هرکسی نمیتواند…