مرور برچسب

حفظ انگیزه

برنامه قدرتمند 10 قدمی تا فوران انگیزه

حتی اگر بهترین باشید، مهم ترین مهارت های موفقیت را هم داشته باشید و یک هدف بزرگ برای بدست آوردن هم در کنار تمام آنها داشته باشید، بدون انگیزه خیلی جای دوری نمیتوانید بروید... داستان های ثروتمند شدن در 25 سالگی با یک ایده ناب یا کسب ثروت…

4 تکنیک ساده برای تبدیل شکست به انگیزه قدرتمند

شکست آزمون سنجش اشتیاق است... تنها افرادی میتوانند به موفقیت دست پیدا کنند که بتوانند در این آزمون نمره قبولی بیاورند. اما هرکسی نمیتواند شکست را بپذیرد و مجددا تلاش کند. چیزی عجیب با هضم دشوار در دل شکست وجود دارد که هرکسی نمیتواند…