مرور برچسب

حفظ ثروت

راز بازنده های ثروتمند چیست؟ (چیز هایی که یک کارآفرین موفق را به یک ورشکسته تبدیل میکنند)

راز  بازنده های ثروتمند چیست؟ چیز هایی که یک کارآفرین موفق را به یک ورشکسته تبدیل میکنند هیچکس از آن ها صحبت نمی کند هیچ کس آن ها را به یاد نمی آورد . حتی دوستان نزدیک آن ها مهمانی ها و ول خرجی هایشان را فراموش کرده اند. زمانی با تلاش…