مرور برچسب

حقیقت های مهم زندگی

قبل از اینکه دیر شود باید از این حقایق زندگی مطلع شوید

زندگی مانند یک شهربازی است، با اینکه می ترسیم، جیغ میکشیم و لذت میبریم اما وقتی به ساعت مان نگاه میکنیم میبینیم دیگر دیر شده و باید به خانه برگردیم...؛ حقایقی راجع به زندگی وجود دارد که بهتر است قبل از اینکه دیر شود، از آن مطلع شوید !…

7 حقیقت تلخ اما مهم زندگی (که برای پیشرفت ،باید آنها را بپذیرید)

اکثر آدم ها دوست دارند واقع بین باشند، اما فقط تعداد کمی هستند که واقعا حاضرند با حقیقت های تلخ زندگی روبرو شوند... تا زمانی که دیگران در حال طفره رفتن از واقعیت ها و حقیقت های زندگی هستند، افرادی هستند جسارت زیادی دارند و حاضرند با حقیقت…