مرور برچسب

حقیقت ها و دروس مهم زندگی

قبل از اینکه دیر شود باید از این حقایق زندگی مطلع شوید

زندگی مانند یک شهربازی است، با اینکه می ترسیم، جیغ میکشیم و لذت میبریم اما وقتی به ساعت مان نگاه میکنیم میبینیم دیگر دیر شده و باید به خانه برگردیم...؛ حقایقی راجع به زندگی وجود دارد که بهتر است قبل از اینکه دیر شود، از آن مطلع شوید !…