مرور برچسب

خانواده دونالد ترامپ

پرونده مرموز دونالد ترامپ ؛ نمایش، سیاست و هنر معامله

پرونده مرموز دونالد ترامپ چیست و چرا کمتر کسی در این مورد صحبتی کرده است پدرش یعنی «فِرِد ترامپ» را همه می شناختند، ساختمان سازی که هیچکس نمیتوانست رقیب اش شود... اما هیچکسی حدس نمیزد پسرش، بهتر از او باشد؛ یعنی دونالد ! برای بعضی ها…