مرور برچسب

خراب شدن روابط به چی بستگی دارد؟

چهار سوار آخرالزمان که می آیند تا روابط تان را نابود کنند (+ راهکارهایی برای مقابله) [قسمت دوم]

چهار سوار آخرالزمان که روابط تان را نابود میکنند یک رابطه جدید، خیلی شبیه به خریدن یک اتومبیل جدید است. شما وقتی وارد یک رابطه جدید عاطفی، کاری یا دوستانه میشوید، همانند این است که یک اتومبیل جدید خریده اید و سوار آن میشوید و از رانندگی…

چهار سوار آخرالزمان که می آیند تا روابط تان را نابود کنند (+ راهکارهایی برای مقابله)

چهار سوار آخرالزمان نابودگر روابط یک رابطه جدید، خیلی شبیه به خریدن یک اتومبیل جدید است. شما وقتی وارد یک رابطه جدید عاطفی، کاری یا دوستانه میشوید، همانند این است که یک اتومبیل جدید خریده اید و سوار آن میشوید و از رانندگی لذت میبرید.…