مرور برچسب

خرید هایی که باعث خوشبختی ما میشوند

چطور با پول میتوانیم خوشبختی بخریم؟ (اگر پولتان شما را خوشبخت نکرده، پس آنرا در جای اشتباهی خرج…

اگر خوشبختی با پول بدست نیاوردید، پس آنرا در جای اشتباهی خرج میکنید... آیا شما هم موافقید پول نمیتونه خوشبختمون کنه ؟ تحقیقات نشان داده، افرادی که در وضعیت مالی بدی به سر می برند، این گفته را بیش از دیگران دوســت دارند. پول، نه تنها…