مرور برچسب

خلاصه کتاب کمدی الهی

چرا باید این کتاب را بخوانید : کمدی الهی (اثر دانته)

هر گاه صحبتی از بهترین اثار ادبی جهان می شود بی شک یکی از نام هایی که با مواجه می شویم دانته و کتاب کمدی الهی است. بلاشک کتاب کمدی الهی دانته که شامل سه بخش به نام های دوزخ ،برزخ و بهشت است بعنوان مهمترین اثر ادبی جهان شناخته می شود. اما…