مرور برچسب

خلق کسب و کار

توصیه هایی از 100 کارآفرین موفق برای شروع کسب و کارتان (قسمت سوم)

توصیه های از کارافرینان موفق از 100 کارآفرین موفق دنیا این سوال مهم پرسیده شد : " آرزو میکردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟ " و آنها جواب دادند : توصیه های از کارافرینان موفق برای شروع کسب و کار تان یک…

توصیه هایی از 100 کارآفرین موفق برای شروع کسب و کار تان (قسمت دوم)

توصیه های کارآفرین های موفق  : از 100 کارآفرین موفق دنیا این سوال مهم پرسیده شد : " آرزو میکردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟ " و آنها جواب دادند : توصیه هایی از 100 کارآفرین موفق برای شروع کسب و کار تان…