مرور برچسب

خواندن کتاب های موفقیت

لطفا پس از خواندن این نوشته، کتاب های موفقیت تان را آتش نزنید !

خواندن کتاب های موفقیت چطوری دقیقا بر موفقیت ما اثر گذار است. احتمالاً بخش قابل توجهی از شما، مثل ما هستید... یعنی چه؟ یعنی، مدام سایت‌های مختلف را زیرورو می‌کنید تا به یک فرمول طلایی برسید که یک‌دفعه همه‌چیز را عوض کند کلی کتاب…