مرور برچسب

خودشناسی

خودتان را چقدر می‌شناسید؟ راهنمای عملی برای شناخت خود و کشف علائق

"خودشناسی ؛ شناختن خودت آغاز خرد است." گفته میشود این جمله معروف مربوط به سقراط است، زمانی میتوانید به عمق ای جمله پی ببریم که واقعا خودمان را بشناسیم؛اما اصلا چرا مهم است که خودتان را بشناسید؟ » مزایای خودشناسی چیست؟ شاید واضح باشد…

چطور با خودشناسی به جاودانگی و خرد بیکران برسیم؟

ابزارهای خودشناسی چیست چرا ما باید با خودشناسی به جاودانگی برسیم؟ در این دنیای پهناور و یا به قول مارشال مک لوهان دهکده جهانی : به چه دلیل ما در یک زمان و مکان خواص به دنیا آمده ایم چرا در انجام شغلی که به ما محول شده است…