مرور برچسب

خودشکوفایی افراد موفق

کجای مسیر فتح قله اورست هستید؟ (چک لیستی جمع و جور برای این که مطمئن شوید دارید با تمام توان ذهنی…

کجای مسیر فتح قله اورست هستید؟ چک لیستی جمع و جور برای این که مطمئن شوید دارید با تمام توان ذهنی خود پیش می  روید وقتی نخستین گروه از کوهنوردان فاتح قله اورست به رهبری ادموند هیلاری به کشورشان بازگشت خبرنگار جسوری پیدا شد که به…