مرور برچسب

خوراکی هایی که باعث افزایش تمرکز میشوند

چطور در طول روز تمرکز کامل بر مسیر هدف داشته باشید؟

اصلا حواس تان نبود... فقط میخواستید پاسخ پیامک دوست تان را بدهید که یک لحظه به خودتان آمدید و متوجه شدید 1 ساعت از وقت تان را صرف خواندن پیام هایتان در شبکه های اجتماعی و گشت و گذار بی هدف کردید. دردناک است ! همه مان تجربه اش را داریم.…