مرور برچسب

خوش بین بودن در شرایط بد

موشکافی خوش بین ها [3 ترفندی که خوش بین ها به وسیله آن همیشه پیروز میدان هستند]

موشکافی خوش بین ها 3 ترفندی که خوش بین ها به وسیله آن همیشه پیروز میدان هستند مهم نیست تعریف شما از موفقیت و رسیدن به اهداف چه چیز باشد حتی مهم نیست فلسفه زندگی هرکدام از آدم های موفق تاریخ را می پسندید یا خیر فرقی ندارد معیار…