مرور برچسب

خوش شانس بودن در زندگی به چه قیمتی

راز جاودانه افراد خوش شانس (این کار را انجام دهید تا برای موفق شدن هیچ نیازی به شانس نداشته باشید)

 شما هم فکر میکنید هرکسی موفق شده و از هیچ به همه چیز رسیده، حتما خوش شانس بوده؟ اگه همچنان به دنبال راز افراد خوش شانس هستید حتما تا انتها این مقاله را بخوانید مثلا بابک بختیاری خالق برند آیس پک خوش شانس بوده که یک محصول جدید را وارد…