مرور برچسب

داستان از جنس موفقیت عاشقی

داستان هایی از جنس موفقیت، اینبار : عاشقی

آیا یک داستان عشق و عاشقی میتواند در زندگی شما تحولی ایجاد کند؟ خب امتحان کنیم... حدودا شش روز بود که با معشوقه اش به اختلافات عمیقی برخورد کرده بود. حس میکرد او تنها عشق زندگیش است و بدون او نمیتواند زندگی کند. نزدیک به یک هفته بود که…