پست‌های مرتبط با این برچسب

طوفان فکری چطور انجام میگیرد

پرونده ای برای خلاقیت – قدرتمندترین طوفان فکری را به پا کنید (اپیزود سوم)

اگر تنها یک روش خلاقانه فراگیر وجود داشته باشد برای تولید ایده های جدید، آن روش چیزی نیست جز طوفان فکری که به تازگی شدیدا توسط موسسات و شرکت های ایرانی نیز مورد استفاده قرار میگیرد... اما چقدر از آن اطلاع (علمی) دارید؟ در…