مرور برچسب

عادات خوب

چطور عادت های خوب داشته باشیم؟ (و حفظ کنیم…)

عادت خوب انسان عادت ها را می سازد و عادت ها انسان را... همه مان میخواهیم عادت داشته باشیم ورزش کنیم، عادت داشته باشیم کتاب بخوانیم، عادت داشته باشیم بهترین استفاده را از وقت مان ببریم، عادت داشته باشیم درست صحبت کنیم و هزاران عادت خوب…

استراتژی عنکبوت – عادت های که خیلی وقت است فراموش شان کردید…

عنکبوت یکی از مخلوقات خداوند متعال شگفتیهای بسیاری درون خود جای داده است. امروز میخواهیم باهم به چگونگی الهام گرفتن از زندگی عنکبوت و روشی که در کنترل زندگی خود دارد استفاده کنیم و به موردی بسیار مهم در زندگی خود برسیم. دو…