مرور برچسب

عادات درست

20 عادت قدرتمندی که برای موفقیت لازم دارید

عادت قدرت مند موفقیت را در این مقاله به صورت کاملا میخوانیم. موفقترین افراد با انگیزه ترین افرادند – درست ؟ نه کاملا. انگیزه نیست که موفقیت را به ارمغان می آورد بکله عادات و اعمالمان است. موفق ترین افراد دنیا معمولا اشتیاق فروزانی…