مرور برچسب

عادات زندگی میلیاردرها

هفت عادتی که میلیاردها برایش 5 دقیقه وقت صرف کردند و پولدار شدند !

اگر واقعا قصد دارید جز میلیاردها نام شما را ببرند، کارهایی که در روز انجام می‌دهید برای پولدار شدن اهمیت زیادی خواهد داشت... دیگر نباید نسبت به آنها بی تفاوت باشید ! توماس کورلی، کسی که هفت سال زمان صرف پژوهش بر روی عادت‌های روزانه 177…