مرور برچسب

عادت برتر

خصوصیات ویژه افراد موفق چیست و چرا دوستان بازنده شان را ترک میکنند

همه مان میخواهیم عالی باشیم.همه مان میخواهیم موفق شویم، شاد باشیم و به عنوان شخصی شاخص در حوزه کاریمان دیده شویم. میدونم تمام کلید های موفقیت را قبلا مطالعه کردید: برنامه ریزی،سخت تلاش کردن،پشتکار و ... اما امروز ما میخواهیم یکی از فاکتور…