پست‌های مرتبط با این برچسب

عادت های برنامه ریزی روزانه

این عادت 5 دقیقه ای ممکن است زندگی شما را متحول کند

عادت 5 دقیقه ای زندگی شما 10% مربوط به تصمیم هایی است که برای داشتن عادات تان میگیرید و 90% مربوط به همان عادت هایی است که زندگی شما را می سازند. در جهان امروز، نداشتن تمرکز و فراموش کردن اولویت­ های کاری به امری رایج و عادی تبدیل شده…