پست‌های مرتبط با این برچسب

عادت ها قدرتمندند

چطور عادت های خوب داشته باشیم؟ (و حفظ کنیم…)

عادت خوب انسان عادت ها را می سازد و عادت ها انسان را... همه مان میخواهیم عادت داشته باشیم ورزش کنیم، عادت داشته باشیم کتاب بخوانیم، عادت داشته باشیم بهترین استفاده را از وقت مان ببریم، عادت داشته باشیم درست صحبت کنیم و هزاران عادت خوب…