پست‌های مرتبط با این برچسب

موفقیت و کارآفرینی

در 15 دقیقه موفقیت تان را ببینید. ( استراتژی برزگ, بزرگتر, بزرگترین )

موفقیت در 15 دقیقه موفقیت در 15 دقیقه. ( استراتژی "برزگ, بزرگتر, بزرگترین" ) اگر پیاپی بدنبال موفقیت باشید. احتمالا کتاب ها و سمینار ها و ویدیو های آموزشی متفاوتی تا حالا خواندید, شرکت کردید و دیدید, با این اوصاف ایده تصویر سازی ذهنی…