پست‌های مرتبط با این برچسب

موفقیت و کمال گرایی

کمال گرایی – بزرگترین دشمن درونی تان که باید شکست اش دهید

دشمن درونی کمال گرایی نتیجه خوب، نتیجه خوب، نتیجه خوب... خدایا چرا شکست خوردم؟ هیچ چیز عالی نیست ! بهترین نتایج را میخواهیم، اصلا به کم قانع نیستیم، همیشه بیشترین استفاده را از هرچیزی میخواهیم داشته باشیم، زیاد، زیاد، زیاد میخواهیم…