پست‌های مرتبط با این برچسب

موفقیت و یادگیری

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت دوم – یادگیری)

موفقیت پس از 18 سال! چرا برای موفقیت شکست خوردم؟ یادگیری ام که تمام شد، موفقیت هایم نیز تمام شد حالا که پس از سال ها، به عقب بر می گردم و مسیر آمده را خوب برانداز می کنم، می توانم به راحتی علل شکست ها یا عدم داشتن دستاوردهای قابل توجه…