پست‌های مرتبط با این برچسب

میانبری برای ثروتمند شدن

چرا برای ثروتمند شدن نباید هیچوقت برای پول کار کنید؟ – قسمت دوم

ارنست همینگوی نویسنده برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات و خالق کتابِ پیرمرد و دریا در مصاحبه ای که خبرنگار از او پرسید؛ آیا شما برای پول کتاب می نویسید؟ پاسخ داد : "پول نمیتواند شما را خوشبخت کند؛ اما بی پولی قطعا شما را بدبخت…

چرا برای ثروتمند شدن نباید هیچوقت برای پول کار کنید؟

چرا برای ثروتمند شدن نباید هیچوقت برای پول کار کنید؟   ارنست همینگوی نویسنده برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات و خالق کتابِ پیرمرد و دریا در مصاحبه ای که خبرنگار از او پرسید؛ آیا شما برای پول کتاب می نویسید؟ پاسخ داد : "پول…