پست‌های مرتبط با این برچسب

میترسم تغییری در زندگی ایجاد کنم

چطور ترس از شکست خوردن را تبدیل به قوی ترین انگیزه برای پیروزی کنیم؟

راه های مقابله با ترس از شکست در زندگی و کسب کار شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با خود فکر کنید چرا از بین افرادی که به دنبال موفقیت هستند و از انگیزه بالایی برخوردار هستند و هر روز ذهن خود را با کتاب و دوره های آموزشی و جملات الهام بخش…