پست‌های مرتبط با این برچسب

میخوام پولدار بشم

چطور باید راجع به پول فکر کنیم تا پولدار شویم؟

چرا پولدارها پولدارتر میشوند، فقرا فقیر تر؟ این مسئله جدی نه تنها امروزه بلکه در زمان حکومت بابل قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشت... بعضی افراد که ثروتمند هستند، ثروتمندتر میشوند و بعضی مردم که فقیر هستند روز به روز فقیرتر میشوند. تا به…