پست‌های مرتبط با این برچسب

میخواهم بدون پول سرمایه گذاری کنم

چطور بدون سرمایه، کاری را شروع کنیم؟ (+ تجربه افزایی)

شروع کار بدون سرمایه  چطور می توانیم کارمان را، سرمایه مان بکنیم؟  در یکی از مقالات پیش از این، در سری مقالات نود و پنج مقاله نوشت کوتاه برای سال نود و پنج، اشارتی کوتاه به این قاعده داشتم. حالا این جا می خواهم به توسعه این فرمول و مفهوم…